Proponujemy swoje usługi z zakresu księgowości, kadr i płac, sprawozdawczości oraz analizy finansowej w atrakcyjnych cenach.

  1. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów(KPiR) to koszt prowadzenia nawet od 249,00 zł 180,00 zł miesięcznie (do 15 dokumentów w miesiącu) z gwarancją wykonania usługi nawet w dwa dni robocze,
  2. Księgi Rachunkowe prowadzimy z wykorzystaniem techniki komputerowej nawet od 550,00 zł 340,00 zł dla firmy niebędącej czynnym podatnikiem VAT i 650,00 zł 400,00 zł dla firmy będącej czynnym podatnikiem VAT. Opłata jest stała i dotyczy pełnej obsługi rachunkowej, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
  3. Weryfikacja i sporządzenie wniosku o zwrot zagranicznego podatku VAT: 50 zł (szczegóły na oddzielnej stronie),
  4. Sprawozdania GUS już od 80,00 zł,
  5. Sprawozdania INTRASTAT od 250,00 zł,
  6. Prowadzenie spraw pracowniczych + deklaracje rozliczeniowe ZUS (cena za 1 os.) 35,00 zł,
  7. Sporządzenie deklaracji PCC-3 od 40,00 zł,
  8. Rozliczanie delegacji PIT od 40,00 zł oraz CIT od 65,00 zł,
  9. Analiza inkasa należności i zatorów płatniczych od 150,00 zł.

Skontaktuj się z Nami w celu indywidualnej wyceny na podstawie ilości dokumentów w miesiącu, ilości pracowników, ilości transakcji WDT i WNT oraz potrzeb związanych z wyceną różnic kursowych.

Ceny w wartościach netto.