Zwrot zagranicznego podatku VAT

Skontaktuj się z nami

Za pośrednictwem naszego Biura możesz uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej.

Nie pobieramy procentowych prowizji od kwoty zwrotu jak inne firmy! Nasza cena jest niezależna od wartości faktur. 

50 zł za sporządzenie wniosku oraz

2,50 zł za każdą fakturę ujętą we wniosku oraz

3,50 zł za każdy paragon ujęty we wniosku.

Jeżeli zakupiłeś w krajach wspólnotowych którykolwiek z poniższych towarów, to możesz ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT:

  1. nabycia paliwa
  2. wynajmu środków transportu
  3. innych wydatków związanych ze środkami transportu
  4. opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg
  5. kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny)
  6. kosztów zakwaterowania
  7. kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych
  8. opłat za wstęp na targi i wystawy
  9. wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne
  10. inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe)

Taki zakup musisz mieć udokumentowany fakturą lub dokumentem importowym – a sporządzeniem wniosku, wszelkimi wyjaśnieniami, a nawet złożeniem zajmiemy się my.

Kto może skorzystać z usługi

O zwrot zagranicznego podatku VAT możesz się ubiegać, jeżeli:

 1. nie masz siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonałeś nabycia
 2. jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT
 3. nie dokonujesz wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzystasz ze zwolnienia VAT podmiotowego

Zwrotu nie uzyskasz jeżeli prowadzisz wyłącznie działalność zwolnioną z VAT, czy to ze względu na określone czynności, czy też ze względu na niską wartość obrotów nie przekraczającą rocznie 200 000 zł.

Jeżeli masz wątpliwości, czy spełniasz te warunki, to skontaktuj się Nami. Wszelkie konsultacje prowadzimy za darmo.

Termin złożenia wniosku

Do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Termin na złożenie wniosku jest nieprzekraczalny, czyli musisz go złożyć nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Oferujemy

 1. analizę zagranicznych dokumentów,
 2. weryfikację, czy przysługuje Twojej firmie możliwość o ubieganie się o zwrot,
 3. sporządzenie wniosku na podstawie szczególnej procedury VAT-REFUND
 4. zlokalizowanie odpowiedniego Urzędu Skarbowego, do którego w Twoim przypadku należy złożyć wniosek,
 5. elektroniczne złożenie wniosku,
 6. gwarancja poprawności wykonania usługi,
 7. możliwość reprezentowania podatnika przed urzędami w Polsce i zagranicą w sprawie zwrotu VAT,
 8. możliwość sporządzenia odwołania lub korekty dot. już złożonych wniosków.

Nasza stała cena za usługę, to:

50 zł za sporządzenie wniosku oraz

2,50 zł za każdą fakturę ujętą we wniosku oraz

3,50 zł za każdy paragon ujęty we wniosku.

Zapraszamy do kontaktu

mail: biuro@mkpodatki.pl

tel.: 508 584 504

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10 lok. 1