Kompleksowa obsługa deklaracji INTRASTAT


INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE.

Sporządzenie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT
Zgłoszenie musi być sporządzone w postaci pliku XML zgodnego ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT.

Przejmiemy pełną obsługę sporządzenia, weryfikowania oraz wysyłki Deklaracji INTRASTAT.

Jeżeli Twoja firma importuje i/lub eksportuje towary do innych krajów członkowskich UE, to być może należy składać comiesięczne deklaracje do Urzędu Celnego. Progi, po przekroczeniu których należy składać deklaracje INTRASTAT, to: 

Przywóz towarów o łącznej wartości 3 mln. PLN w roku

Wywóz towarów o łącznej wartości 2 mnl. PLN w roku

Nasze usługi obejmują m.in.:

Weryfikacja obowiązku sprawozdawczego,

Ustalenie, zgodnie z rozporządzeniem, kodów do importowanych/eksportowanych produktów 

Przygotowania deklaracji,

Wysyłka deklaracji,

Kontakt z Urzędem Celnym,

Informowanie o bieżących zmianach w prawie oraz obowiązkach statystycznych.