Obsługujemy zwroty z PFRON

Teraz za Naszym pośrednictwem można ubiegać się m.in. o zwrot (refundację) zapłaconych składek społecznych przez przedsiębiorców posiadających status osoby niepełnosprawnej:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności;
  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz lekki stopień niepełnosprawności.

A może liczysz na dotację do działalności? Dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy? Pokrycie kosztów pracownika niepełnosprawnego przez PFRON?

Skontaktuj się z Nami. Zapraszamy!