Koszty dotyczące działalności prowadzonej w mieszkaniu

Minister Finansów wstawił się za przedsiębiorcami! Zmiana wykładni. Z odpowiedzi MRiF z 13.12.2017 (DPP7.054.9.2017.JQP) na interpelację poselską nr 1711, wynika, że warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego jest, aby były one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Minister przyznał jednocześnie, że … Czytaj dalej