Koszty dotyczące działalności prowadzonej w mieszkaniu

Minister Finansów wstawił się za przedsiębiorcami! Zmiana wykładni.

Z odpowiedzi MRiF z 13.12.2017 (DPP7.054.9.2017.JQP) na interpelację poselską nr 1711, wynika, że warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego jest, aby były one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Minister przyznał jednocześnie, że organy podatkowe dotąd nieprawidłowo interpretowały przepisy, przyjmując, że jeśli na cele działalności nie jest wykorzystywany cały lokal mieszkalny, lecz tylko jego część, to warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media jest wyodrębnienie pomieszczenia służącego działalności gospodarczej. Błędnie przyjmowano również, że pomieszczenie to nie może jednocześnie w żadnym stopniu służyć celom osobistym.