Kryptowaluty i ryczałt? Nie.

Przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wynika to z wynika z interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej z 22.03.2018 (0115-KDIT3.4011.72.2018.2.WM). Zdaniem organu handel walutą elektroniczną należy zakwalifikować do usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Organ ten stwierdził, że uzyskane dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach której uzyskiwane są przychody z handlu kryptowalutami, powinny być opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 updof lub w formie podatku liniowego po uprzednim złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

W interpretacji czytamy:
„Na wstępie zaznaczyć należy, że „waluty” wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych.

(…) Emisja waluty elektronicznej i handel nią (kupno, sprzedaż), za pośrednictwem internetu klasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 64.19.30.0 jako Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Pozarolnicza działalność gospodarcza o wskazanym nr PKWiU 64.19.30.0 (…) zgodnie z PKWiU mieści się więc w sekcji K Usługi Finansowe i Ubezpieczeniowe.”