Zastanawiacie się jaką metodę opodatkowania działalności wybrać?

W skrócie: przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wybierać spośród czterech metod rozliczania podatku:

 • Zasady ogólne – podatek progresywny
  Podstawą obliczenia jest dochód stanowiący różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Dochód opodatkowany stawką 18% do kwoty 85.529 zł, natomiast nadwyżka opodatkowana stawką 32%. Przysługuje kwota wolna od podatku w zależności od osiągniętego dochodu. Działalność nierejestrowana jest opodatkowana na zasadach ogólnych.
 • Podatek liniowy
  Jest pobierany w stałej wysokości 19% i nie wzrośnie nawet przy bardzo wysokich dochodach. Kwota wolna nie przysługuje, ale od tak uzyskanego dochodu nie skorzystasz również z ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, na internet, czy możliwości wspólnego rozliczenie się z małżonkiem).
 • Ryczałt ewidencjonowany
  Jest to uproszczona forma opodatkowania przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychody nie wyższe niż 250 tys.EUR, lecz nie skorzystają z niego m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory, czy handlujący częściami samochodowymi (katalog wyłączeń jest dużo większy). W tej metodzie prowadzimy uproszczoną księgowość, lecz przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć kosztów działalności. Podatek ustalany jest od osiągniętego przychodu wg stawek: 20, 17, 8,5, 5,5 oraz 3%. Taki sposób ustalania podatku może spowodować, że nawet generując stratę, firma będzie musiała zapłacić podatek dochodowy.
 • Karta podatkowa
  Stałą wysokość podatku fiskus określa w oparciu o dane dostarczone przez podatnika niezależnie od osiąganego dochodu (podatek jesteśmy zobowiązani zapłacić nawet, jeżeli generujemy stratę). Z tej możliwości skorzystać mogą szczególnie rzemieślnicy, osoby prowadzące działalność m.in. gastronomiczną (pod warunkiem że nie sprzedają napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc), w zakresie usług rozrywkowych, czy w zakresie handlu detalicznego wybranymi artykułami nieżywnościowymi.W rzeczywistości warunki spełniają przedstawiciele bardzo niewielu zawodów.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie, bardziej szczegółowego omówienia opodatkowania Twojej firmy.